Phần 1. Kết quả hoạt động năm 2016

  1. I.Đặc điểm, tình hình:

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng đã hoạt động được gần 05 năm kể từ ngày thành lập. Năm 2016, các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố trong bối cảnh nền kinh tế thị truờng đang diễn ra sôi động có tác động lớn tới hoạt động của Hội. Đặc biệt các sự kiện lớn của thành phố diễn ra như: Bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thành phố tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5: Lễ hội hoa phượng đỏ, kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng… Đây là năm thứ 2 Hội thực hiện nhiệm vụ chính trị: triển khai Đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố đến năm 2020” do UBND Thành phố giao. Đây cũng là năm cuối cùng của nhiệm kỳ lần thứ nhất của Hội, với nỗ lực và quyết tâm cao, Hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện như sau:

II. Những công việc đã thực hiện và kết quả trong năm 2016:

1. Công tác tư vấn và phản biện xã hội

1.1 Công tác tư vấn:

Thường trực Lãnh đạo Hội với các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Thành phố, Lãnh đạo các Sở đã có những tư vấn về nhiều mặt: đã tư vấn cho Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ nhiều vấn đề quan trọng trong các hoạt động về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và phát triển một số ngành của Thành phố. Hội cũng đã tham gia tư vấn các chương trình xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, chương trình khoa học xã hội và nhân văn, về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam – Thành phố.

1.2 Công tác phản biện:

Một số đồng chí trong Thường trực Hội tham gia ý kiến vào các chương trình công tác của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam –Thành phố, các nội dung chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố; tham gia đánh giá, nghiệm thu hai chục đề tài khoa học cấp Thành phố về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực phát triển công nghiệp, các đề án trong lĩnh vực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố...

Nhìn chung, công tác tư vấn và phản biện của Hội được đánh giá cao, được Thành phố và các ngành trân trọng.

2. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố giao:

2.1 Hội tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Trong đó:

Hội được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành phố đề nghị dự kiến giới thiệu 01 người tham gia ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV. Ngày 03/3/2016, Hội đã tổ chức Hội nghị họp Thường trực Hội; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri Hội; Ngày 07/3/2015, Hội tổ chức hội nghị Ban Lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị nhất trí giới thiệu 01 Ủy viên Ban Lãnh đạo Hội tham gia ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV. Văn Phòng Hội đã phối hợp Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ gửi Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Một số đồng chí trong Thường trực Hội tham gia 03 kỳ hiệp thương để thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV do Mặt trận tổ quốc Việt Nam – Thành phố tổ chức.

Một số đồng chí Thường trực và hội viên của Hội tham gia tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 3, quận Kiến An, phường Đằng Giang…. Hội có 01 đồng chí ủy viên Ban Lãnh đạo trúng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố, 02 hội viên của Hội được giới thiệu và trúng cử đại biểu HĐND cấp quận, phường.

2.2 Triển khai Đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi đến năm 2020”:

Sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố ký quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 phê duyệt kế hoạch Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng năm 2016; Hội đã họp với đại diện lãnh đạo tổ chức JICA của Nhật Bản, lãnh đạo Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản.

Sau đó Hội đã khẩn trương làm một số việc sau đây:

+ Thông báo Kế hoạch đào tạo năm 2016 tới các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài PT&TH HP, báo Hải Phòng, báo An ninh) và xuống tận doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động.

+ Ký kết các hợp đồng đào tạo vơi Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm VJCC và các đơn vị liên quan.

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất: Hội trường, phương tiện giảng dạy, phương tiện đưa đón, ăn nghỉ của chuyên gia.

+ Tiếp nhận hồ sơ học viên, thu học phí và lên lịch đào tạo cho từng lớp.

+ Họp Hội đồng tuyển chọn học viên theo yêu cầu của Quy chế tuyển chọn học viên trình Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh sách.

+ Tổ chức đào tạo các lớp theo Kế hoạch.

Kết quả năm 2016 Hội đã hoàn thành đủ 05 lớp theo Kế hoạch đó là 01 lớp Giám đốc chiến lược (KEIEIJUKU), 01 lớp Giám đốc nhân sự, 01 lớp Giám đốc sản xuất, 02 lớp ngắn hạn là “Báo cáo – liên lạc – bàn bạc” và “Quản lý và xây dựng kế hoạch sản xuất” với tổng số là 127 học viên đến từ 43 công ty, tổng công ty, xí nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó 102 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo có kết quả, được công nhận và cấp chứng chỉ tốt nghiệp; 25 học viên đang theo học lớp Giám đốc chiến lược và tốt nghiệp vào tháng 6/2017.

Ngoài việc triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi năm 2016, Ban Đào tạo đã phối hợp với Tổ chức UPS của Mỹ và Trung tâm VJCC tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn về “Quản lý chuỗi cung ứng – Quản lý kho và hàng dự trữ. Kinh nghiệm từ các chuyên gia Nhật Bản”. Khóa tập huấn giúp 80 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hiểu biết sâu hơn về chuỗi cung ứng, về logistics, kinh nghiệm từ các nước Nhật, Mỹ; Ban Đào tạo giúp Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc (ở Thủy Nguyên) tổ chức đào tạo lớp “Ứng dụng 5S và Kaizen” tại doanh nghiệp với 30 học viên. Các lớp này đều không sử dụng ngân sách của thành phố.

Hội cũng đã tổ chức cho các học viên lớp Giám đốc chiến lược (keieijuku) Hải Phòng tham gia câu lạc bộ Keieijuku Việt Nam nhằm kết nối các học viên của lớp này trong toàn quốc và 6 nước Đông Nam Á và đón sự trợ giúp sau đào tạo của Tổ chức JICA Nhật - Bản. Hội cũng đã kết nối học viên Lớp Giám đốc chiến lược Hải Phòng với CLB Keieijuku Hà Nội tham gia tọa đàm “Quản trị doanh nghiệp từ góc nhìn tài chính”.

Hiện nay, Hội đang xúc tiến xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2017 trình Thành phố phê duyệt.

3. Công tác xây dựng Hội:

3.1 Công tác phát triển tổ chức:

Các đơn vị trực thuộc đã ổn định tổ chức, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đăng ký mã số thuế và đang triển khai một số hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Các hoạt động của các đơn vị này dần đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.

3.2 Công tác phát triển hội viên:

Trong năm 2016, Hội nhận 13 đơn xin tham gia là hội viên của Hội. Số hội viên của Hội tính đến tháng 01/2017 là 143 Hội viên.

3.3 Công tác kiện toàn nhân sự:

Hội đã bổ sung 03 đồng chí vào Ban lãnh đạo nâng số thành viên Ban Lãnh đạo Hội lên 21 người. Hội đã ký hợp đồng với 01 kế toán.

4. Các hoạt động khác của Hội

Hội là thành viên khối thi đua các Hội văn hóa xã hội và nghề nghiệp của thành phố. Đại diện Ban lãnh đạo Hội đã họp, đóng góp ý kiến 02 lần cho khối thi đua, tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tham dự Tổng kết cuối năm 2015 của Khối và ký kết giao ước thi đua năm 2016, tham dự hoạt động triển khai dự án Phi Chính phủ nuôi ong trong rừng ngập mặn tại huyện Tiên Lãng.

Văn phòng Hội đã hoàn thiện cơ bản Đề án “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ”, đợi Thường trực Hội có ý kiến để triển khai tiếp.

Hội đã giúp Hội Khuyến học tìm nhà tài trợ cho 01 sinh viên Học Viện nông nghiệp nghèo học giỏi và giới thiệu Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc để xây dựng mô hình doanh nghiệp học tập.

Hưởng ứng chương trình ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung do Mặt trận Tổ quốc VN Thành phố phát động, Thường trực Hội cùng với Văn Phòng và 03 Trung tâm trực thuộc Hội đã ủng hộ với số tiền 3.900.000đ (ba triệu chín trăm nghìn đồng chẵn). Chi Hội DNDN đã phối hợp với một số tổ chức khác thực hiện các hoạt động từ thiện, giúp đỡ đồng bào nghèo miền núi và lũ lụt miền Trung.

Văn phòng triển khai các hoạt động và làm việc theo quy định của Hội và chỉ đạo của Thường trực Hội. Văn phòng thông báo và thu hội phí của các hội viên, tiếp nhận đơn xin gia nhập Hội và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hội viên Hội. Hỗ trợ các hoạt động của các đơn vị trực thuộc và các Ban Chuyên môn của Hội.

Lãnh đạo Hội tham dự lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Liên lạc truyền thống Binh chủng pháo binh Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Liên lạc truyền thống Binh chủng pháo binh Hải Phòng.

5. Công tác tài chính:

Trong năm 2016, Hội đã huy động được hơn 10 nhà tài trợ. Ngoài những nhà tài trợ truyền thống, Hội đã có thêm nhiều nhà tài trợ mới: Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Công ty CP chế biến thủy sản Cát Hải, VNPT Hải Phòng, Công ty CP Vilaco, Công ty CP Sivico, Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ, Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Công ty CP Điện chiếu sáng, Công ty CP Điện nước lắp máy, Công ty CP Đầu tư Sao Đỏ...với tổng số tiền là 222.680.000 đ (Hai trăm hai mươi hai triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) (có danh sách kèm theo).

Công tác thu hội phí phần lớn đã được giao về cho các chi hội, tuy nhiên, tính đến 31/12/2016, mới có 76/143 hội viên đóng hội phí (~ 53%) với số tiền là 23.200.000đ (Hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn). Hội đã thu hội phí những hội viên chưa đóng năm 2015 là 3.000.000 đ (Ba triệu đồng chẵn).

Chi phí bao gồm: Chi lương, bảo hiểm cho nhân viên Văn phòng và lương kế toán mới là 65.959.539 đ (Sáu mươi năm triệu chín trăm năm mươi chín nghìn năm trăm ba chín đồng), các khoản chi khác (bao gồm quà tết và tiệc tất niên cuối năm cho hội viên, quà mừng thọ hội viên, tiền điện văn phòng, internet, điện thoại cố định, văn phòng phẩm, các vật dụng phục vụ công tác Hội, thăm hỏi ốm đau, đám hiếu, lẵng hoa chúc mừng, photo tài liệu, gửi công văn...) là 124.794.500 (Một trăm hai mươi tư triệu bảy trăm chín mươi tư nghìn năm trăm đồng). (Có bảng kê chi tiết kèm theo)

Hiện nay, cổ phiếu trị giá Một trăm triệu đồng do ông Nguyễn Văn Hạnh tài trợ vẫn được duy trì như một tài sản của Hội.

Các hoạt động chi tiêu của Hội đều tiết kiệm và theo đúng Quy chế của Hội.

Với các hoạt động đóng góp một cách hiệu quả cho Thành phố và doanh nghiệp, trong thời gian tới, Hội sẽ nhận được nhiều nguồn tài trợ hơn nữa cho các hoạt động, nhất là từ các doanh nghiệp học viên của Chương trình Bồi dưỡng, đào tạo Giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi.

6. Hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hội:

6.1 Trung tâm tư vấn và ứng dụng giáo dục hiện đại:

Tổ chức các buổi giao lưu ngoại khóa cuối tuần cho các học sinh cấp 2 được thực hành các hoạt động thể chất ngoài trời, vui chơi khám phá, học các kỹ năng xã hội, sinh hoạt trải nghiệm giữa thiên nhiên.

Thực hiện, duy trì các câu lạc bộ toán tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Pháp.. cho các em học sinh.

Gửi tình nguyện viên quốc tế, hỗ trợ các câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp cho các sinh viên đại học Y Dược Hải Phòng, tạo môi trường tốt cho các sinh viên thực hành ngoại ngữ với người nước ngoài...

6.2 Trung tâm tư vấn và phát triển tâm lý giáo dục chuyên ngành:

Tổng số học sinh đang được can thiệp tại Trung tâm: 63 cháu, trong đó 15 cháu được can thiệp cả ngày, 15 đã cháu được đi học hòa nhập. Trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, luôn thực hiện theo phương châm: nói thật, làm thật, hết lòng vì học sinh thân yêu, do đó, Trung tâm đã tạo được niềm tin cho các phụ huynh.

6.3 Trung tâm thực nghiệm ứng dụng phát triển kỹ năng mềm cho trẻ em:

Trung tâm đã xây dựng được cơ sở vật chất phục vụ phát triển kỹ năng mềm cho học sinh Truờng Tiểu học Nguyễn Văn Tố và Nguyễn Thị Minh Khai, chuẩn bị điều kiện để đi vào hoạt động năm học 2017.

Trung tâm được UBND Quận và Phòng GD & ĐT quận Lê Chân cho phép thí điểm mô hình mới: Kết hợp vận động thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự học có hướng dẫn với bồi dưỡng kiến thức cho học sinh một số trường thuộc quận Lê Chân

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm Đinh Dậu, Trung tâm đã được Thường trực Hội giúp kết hợp với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức trao 50 suất quà cho học sinh giỏi nghèo vượt khó của 02 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Văn Tố.

6.4 Câu lạc bộ thơ Đất Cảng:

Hội viên CLB liên tục có thơ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web nhanlucnhantaihp.org.vn của Hội. CLB đã tham gia tích cực các phong trào của Thành phố như: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 tại Hải Phòng; tham gia đoàn công tác do thành phố tổ chức đi giao lưu và đọc thơ tại đất nước Thái Lan; nhiều hội viên liên tục có sáng tác giới thiệu trên sách báo Trung ương và Thành phố và trang web của Hội; ba hội viên ra được tập thơ riêng là tác giả Nguyễn Đình Tâm, tác giả Minh Trí và tác giả Sơn Thủy; hội viên Nguyễn Thị Phượng có nhiều bài thơ được phổ nhạc, tham gia hội diễn thành phố đạt Huy chương vàng. Nhiều Hội viên được giải trong cuộc thi thơ do quận Ngô Quyền tổ chức..

Câu lạc bộ thơ đã thường xuyên cung cấp bài cho website của Hội.

6.5 Website của Hội:

Trang web nhanlucnhantaihp.org đã thực hiện đúng nhiệm vụ đề ra là thông tin kịp thời và toàn diện các hoạt động của Hội với chỉ tiêu 1 ngày/ 1tin và 1 tuần/1 bài, nội dung phong phú, đa dạng. Tính đến cuối năm 2016 đã có 156.715 người truy cập, bình quân mỗi ngày gần đây có khoảng 430 người truy cập vào trang Website của Hội.

Nhờ sự tài trợ của Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, trang web đã tự chủ về tài chính và góp phần chủ động thông tin thường xuyên hoạt động của Hội. 

6.6 Chi hội Doanh nhân – doanh nghiệp:

Chi hội tổ chức thành công Hội thảo khoa học và Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, Tủ vàng sách quý Doanh nhân Đất Cảng; Kết nối các doanh nghiệp và sử dụng các sản phẩm của nhau; Kết hợp với CLB Hải Phòng học tổ chức thành công buổi tọa đàm về phong thủy tại chùa Phổ Chiếu; Các doanh nghiệp hội viên đã được giới thiệu về doanh nghiệp của mình trên trang thông tin điện tử của Hội. Chi hội tham gia tọa đàm đối thoại góp ý xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia Hội nghị phát động ủng hộ xây dựng nông thôn mới, chung tay ủng hộ miền Trung lũ lụt....

6.7 Chi hội Công chức:

Do đặc thù công việc nên các thành viên của Chi hội hoạt động còn yếu, chủ yếu hỗ trợ, đóng góp cho các hoạt động của Hội khi được Hội yêu cầu.

III. Đánh giá

1.1 Nhìn chung, công tác năm 2016 của Hội đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, phù hợp với tôn chỉ, mục đích trong Điều lệ Hội. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được định hình là xương sống hoạt động của Hội. Bằng các hoạt động phong phú, đa dạng, Hội đã bắt đầu thu hút được một số các hội viên tham gia các hoạt động của Hội. Các hoạt động của Hội được các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các cơ quan và doanh nghiệp đánh giá cao.

1. 2. Chương trình Bồi dưỡng, đào tạo Giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi đã dần vượt qua khó khăn của năm đầu đã đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. Các nhà quản lý doanh nghiệp được đào tạo dần thay đổi tư duy, nhận thức, phong cách, cách làm tạo ra tư duy quản lý mới. Đây là bước đột phá trong quản trị doanh nghiệp. Trong thời đại hội nhập, tạo tiền đề để đưa các doanh nghiệp của thành phố phát triển.

1.3. Các Trung tâm trực thuộc Hội vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong quá trình hình thành nay dần được ổn định, đảm bảo khả năng hoạt động độc lập hiệu quả. Thường trực Hội thường xuyên kiểm tra và uốn nắn hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và pháp luật. Một số ban của Hội hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là Ban Đào tạo. Website của Hội có nỗ lực lớn góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Hội

1.4 Công tác tài chính:

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã được rất nhiều doanh nghiệp đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội.

1.5. Một số tồn tại:

Các hoạt động của các Ban, các Chi hội chưa đồng đều. Cần có các hình thức phong phú hơn nữa để các hội viên tham gia hoạt động nhiều hơn. Chi hội Công chức cần tìm ra những hoạt động phù hợp để đóng góp cho Hội và Thành phố. Chi hội Doanh nhân doanh nghiệp hoạt động cần đi sâu vào trọng tâm chức năng, nhiệm vụ chính của mình. Hội vẫn cần rất thêm rất nhiều hội viên đã có trình độ cao để thúc đẩy công tác tư vấn, phản biện và nghiên cứu khoa học.

Phần 2. Kế hoạch năm 2017

Năm 2017 Thành phố xác định mục tiêu tổng quát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là “Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong nền kinh tế Thành phố, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa con người, đảm bảo an sinh, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân...”

Năm 2017 cũng là năm cuối cùng của nhiệmh kỳ thứ nhất Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng, để góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017, Hội sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phát huy thế mạnh, tăng cường đóng góp cho Thành phố trong lĩnh vực tư vấn và phản biện xã hội.

2. Tiếp tục chương trình Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi với nội dung phong phú và đa dạng hơn. Dự kiến sẽ tổ chức thêm 02 lớp để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp nâng tổng số lớp đào tạo nên 07 lớp.

3. Tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017-2022, dự kiến tổ chức vào Quý III năm 2017.

Để chuẩn vị mọi mặt công tác phục vụ Đại hội, thành lập 04 Ban chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

a. Ban Tài chính và Thi đua khen thưởng:

Nhiệm vụ: chuẩn bị kinh phí cho Đại hội và chuẩn bị quà lưu niệm cho đại biểu; phát động 01 đợt thi đua đặc biệt để chào mừng Đại hội lần 2 trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2016; nghiên cứu, đề xuất khen thưởng.

b. Ban Khánh tiết và hậu cần:

Nhiệm vụ: chuẩn bị địa điểm tổ chức Đại hội, khẩu hiệu, dự thảo chương trình Đại hội, lập danh sách khách mời, đón tiếp đại biểu, chương trình văn nghệ và các chương trình, hậu cần khác của Đại hội.

c. Ban Nội dung (hoặc Văn kiện)

Nhiệm vụ: dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022, Báo cáo hoạt động của Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ 2012 – 2017, các báo cáo tham luận, dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ 2; dự thảo tờ trình và Nghị quyết của Ban Lãnh đạo về tổ chức Đại hội. Chuẩn bị báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm tra Đại hội

d. Ban Tổ chức (hoặc Nhân sự):

Nhiệm vụ: rà roát, đánh giá và đề xuất danh sách dự kiến Ban Lãnh đạo, Thường trực Hội, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới. Dự kiến Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu, Chủ tịch đoàn, Thư ký; rà soát danh sách hội viên dự Đại hội. Dự thảo Đề án nhân sự Ban Lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của Hội. Xem xét việc sửa đổi Điều lệ của Hội.

Các Ban chủ động xây dựng kế hoạch hành động trình thường trực Hội trước 01/03/2017.

4. Phát động phong trào thi đua trong toàn Hội với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - phát triển” hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Hội và của từng đơn vị lấy thành tích chào mừng Đại hội lần thứ 2 của Hội. Các đơn vị tổ chức tốt các phòng trào thi đua và đề xuất mức độ khen thưởng các cấp (Thành phố, Hội).

5. Hội tập trung tổ chức vui tết cổ truyền năm Đinh Dậu cho hội viên theo phương châm “Vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm”.

6. Các đơn vị trực thuộc Hội:

6.1 Trung tâm tư vấn và ứng dụng giáo dục hiện đại:

- Tiếp tục duy trì và mở rộng các câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp bền vững bằng cách mời các giáo viên nước ngoài, giáo viên trong nước giỏi, có uy tín tham gia giảng dạy.

- Tiếp tục duy trì các câu lạc bộ toán bằng tiếng Anh, giúp các em học sinh đủ năng lực tham gia các kỳ thì toán tiếng anh tại Mỹ, Singapore…để trở thành công dân toàn cầu.

- Xây dựng và thực hiện các khóa học về Kỹ năng xã hội cho các em học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các chương trình giao lưu ngoại khóa với người nước ngoài cho các học sinh, sinh viên.

6.2 Trung tâm thực nghiệm ứng dụng phát triển kỹ năng mềm cho trẻ em

- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển kỹ năng mềm, tổ chức các hoạt động vận động thể chất cho học sinh 02 trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Văn Tố.

- Tiếp tục triển khai mô hình kết hợp vận động thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự học có hướng dẫn với bồi dưỡng kiến thức cho học sinh một số trường thuộc quận Lê Chân.

6.3 Trung tâm tư vấn và phát triển tâm lý giáo dục chuyên ngành:

- Xây dựng biện pháp quản lý tốt hơn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho giáo viên để đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

- Tổ chức thêm các hoạt động khác như truyền thông rộng rãi nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các phụ huynh về vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng và can thiệp tại nhà (miễn phí); Tổ chức các buổi giao lưu giữa các phụ huynh nhằm giúp họ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, động viên khích lệ lẫn nhau.

- Phối hợp cùng với Phòng giáo dục quận huyện, sở giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo dục hòa nhập cho các giáo viên mầm non.

6.4 website của Hội:

Tiếp tục nâng cao chất lượng trang web của Hội và thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin truyền thông và là diễn đàn của Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng. Các bài viết trên trang web của các tác giả được bồi dưỡng nhuận bút. Trang web phấn đấu có nhiều bài vở chất lượng và là kênh truyền thông kịp thời chính xác những hoạt động của Hội. Tập trung giới thiệu nội dung chương trình Bồi dưỡng, đào tạo Giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi; thông tin, tuyên truyền về Đại hội nhiệm kỳ 2 của Hội.

4.5 Câu lạc bộ Thơ Đất Cảng:

CLB Thơ Đất Cảng tiếp tục duy trì tốt hoạt động, tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác, giao lưu đọc thơ tại trong nước và nước ngoài. Tập hợp bản thảo thơ sáng tác của hội viên để xuất bản tập thơ chung thứ 2 chào mừng Đại hội Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng nhiệm kỳ 2.

4.6 Chi hội Doanh nhân doanh nghiệp:

Chi hội Doanh nhân Doanh nghiệp sẽ phát triển thêm hội viên mới chất lượng. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội; động viên hội viên tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo Giám đốc quản trị doanh nghiệp giỏi do Hội tổ chức. Tổ chức các cuộc giao lưu tọa đàm về sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; Liên kết với các Hiệp hội Doanh nhân Doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Hải Phòng. Làm tốt công tác từ thiện; giúp các cháu học sinh nghèo hiếu học. Tổ chức cho hội viên thường xuyên giao lưu gặp gỡ ở trong nước và nước ngoài. Xuất bản kỷ yếu doanh nhân hội viên.

4.7 Chi hội Công chức:

Kiện toàn tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp của Hội viên.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, toàn thể Ban Lãnh đạo Hội và hội viên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017.

          Nhân dịp năm mới 2017 – xuân Đinh Dậu, chúc tất cả các vị đại biểu, hội viên và gia đình “An Khang, Thịnh Vượng, Hạnh Phúc”.

Hội KHPT NNLNT HP

 

 

hoi khoa hoc ptnnlnthp 5 nam

van-nghe

thong bao tuyen sinh

cung-the-thao-thanh-nien
no-gio
hai-phong
tri-tue-viet
dat-viet
so khoa hoc va cong nghe hai phong

Tổng lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay100
mod_vvisit_counterHôm qua305
mod_vvisit_counterTất cả405646

Hiện Đang Trực Tuyến: 1