1.   I.Đặc điểm, tình hình:

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng đã hoạt động được hơn 3 năm kể từ ngày thành lập. Các hoạt động phát triển của thành phố trong bối cảnh nền kinh tế thị truờng đang diễn ra sôi động có tác động lớn tới hoạt động của Hội.


II. Những công việc đã thực hiện và kết quả trong năm 2015:

1. Công tác tham mưu, tư vấn và phản biện xã hội

1.1 Công tác tham mưu:

Hội đã tham mưu cho thành phố xây dựng Đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi đến năm 2020”. Đề án đã được nghiệm thu cấp thành phố và đạt kết quả xuất sắc. Ngày 23/9/2015 Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giám đốc , quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở kết quả của Đề án, Hội đã phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án. Ngày 04/12/2015, Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố năm 2015”

Chủ tịch Hội được tham gia là thành viên và Ban cố vấn về kinh tế - xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – thành phố để tham gia góp ý kiến vào các văn kiện của Thành phố.

1.2 Công tác tư vấn:

Lãnh đạo Hội đã tham gia tư vấn và đóng góp các ý kiến vào các dự thảo đề án, đề tài, chuyên đề của thành phố có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội, được Thành phố đề nghị như: tham gia Ban chỉ đạo đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng để xét duyệt 10 doanh nghiệp được thành phố hỗ trợ xây dựng “Lộ trình đổi mới công nghệ”.

1.3 Công tác phản biện:

Hội tham dự hội thảo và góp ý kiến dự thảo “nghiên cứu luận cứ khoa học để xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, dự Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo “Báo cáo nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố đến năm 2020”; góp ý kiến vào dự thảo Luật về Hội, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm 2016-2020; dự hội nghị tiếp xúc cử tri góp ý kiến vào các dự thảo “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015” và “Báo cáo tóm tắt Đề án điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; một số báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm 2015, dự hội thảo khoa học về di sản văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm – tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ; tham dự tọa đàm “Luật giáo dục nghề nghiệp- Những đổi mới căn bản toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập” của Hội dạy nghề và việc làm…

Hội tham gia kiểm tra đánh giá tác động môi trường các mỏ khai thác đá ở Thuỷ Nguyên; Tham gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu các đề tài khoa học cấp thành phố;

2. Công tác xây dựng, phát triển Hội:

2.1 Công tác phát triển tổ chức:

Ngày 28/9/2015, Thường trực Hội đã ra quyết định số 82/QĐ-HNLNT thành lập Chi hội Doanh nhân – doanh nghiệp gồm 44 hội viên và bầu ông Nguyễn Văn Thành là Chi Hội trưởng và 2 Chi hội phó. Hội viên là các doanh nhân đang là cac bộ lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chi hội có hộat động kết nối các doanh nghiệp và giới thiệu các sản phẩm của nhau. Bước đầu Chi hội đã có những hoạt động bề nổi.

Bên cạnh đó, Hội đã ra quyết định số 76/QĐ-HNLNT ngày 19/6/2015 về việc thành lập “Trung tâm thực nghiệm ứng dụng phát triển kỹ năng mềm cho trẻ em” và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm. Ngày 06/11/2015, Thường trực Hội ra quyết định 83b/QĐ-HNLNT về việc thành lập Ban Quản lý đào tạo Đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi Thành phố đến năm 2020”. Bước đầu các đơn vị trực thuộc đã ổn định tổ chức, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đăng ký mã số thuế và đã triển khai một số hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

2.2 Công tác phát triển hội viên

Năm 2015, Chủ tịch Hội đã ký Quyết định kết nạp hội viên và đã làm lễ kết nạp đợt 2 cho 15 Hội viên mới, đồng thời Chủ tịch Hội cũng đã ký Quyết định về việc cho thôi là hội viên của Hội với danh sách là 33 hội viên (theo Điều lệ Hội) để nâng cao chất luợng hội viên

3. Công tác tài chính:

Kinh phí của Hội có 2 nguồn:

+ Tài trợ của một số hội viên có điều kiện: Năm 2015, Hội còn nhiều khó khăn về tài chính, tuy nhiên Hội đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Chủ tịch, Phó chủ tịch thứ nhất, các Trung tâm trực thuộc Hội và một số hội viên khác, số tiền tài trợ từ 200.000 đồng đến 60.000.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 97.270.000đ. (Chín mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn). Hội viên Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục được chọn là nhà tài trợ tiêu biểu của Hội năm 2015 với số tiền là 60.000.000 đồng và 110.000.000 đồng (100.000.000 đồng tiền Cổ phiếu và 10.000.000 đồng tiền mặt).

+ Hội phí của Hội viên: năm 2015 đến trước ngày tổng kết công tác Hội mới có 78/127 hội viên đóng hội phí (~ 61%) với số tiền là 24.000.000 đ (Hai mươi tư triệu đồng chẵn). Các nguồn thu khác không có. Hiện Hội hoạt động chủ yếu dựa vào tiền tổ chức cộng tác trong từng công việc và nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm.

Tổng số tiền có được từ các nguồn là 245.936.200 đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi năm triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm đồng chẵn)

+ Các khoản chi chủ yếu phục vụ cho hoạt động của Hội đảm bảo nguyên tắc, thủ tục đúng mục đích chi và kế hoạch dự kiến chi, sổ thực chi, người đề xuất, lãnh đạo Hội phê duyệt cho từng khoản mục chi phí, chứng từ, sổ sách văn phòng đều lưu giữ đầy đủ theo quy định, phục vụ cho yêu cầu cần thiết khi kiểm tra. Tổng số tiền chi cho các hoạt động của Hội 177.782.800 đồng (bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn tám trăm đồng chẵn)

Hiện quỹ của Hội còn 68.153.400 đồng (bằng chữ: sáu mươi tám triệu một trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm đồng chẵn.)

(có phụ lục kèm theo)

4. Các hoạt động khác của Hội

Hội đã tham gia khối thi đua các Hội văn hóa xã hội và nghề nghiệp của thành phố. Đại diện Ban lãnh đạo Hội đã họp, đóng góp 02 lần cho khối thi đua các Hội văn hóa xã hội và nghề nghiệp, tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các Hội trong Khối thi đua; tham dự tổng kết cuối năm 2015 của Khối và ký kết giao ước thi đua năm 2016;

Đại diện Lãnh đạo Hội tham dự Lễ trao giải Thơ Blogger Đất Cảng; tham dự kỷ niệm 10 năm thành lập Chợ Quán Toan. Lãnh đạo Hội tham dự và gửi lẵng hoa chúc mừng các hội bạn trong thành phố nhân dịp đại hội, kỷ niệm thành lập.

Để chuẩn bị kế hoạch triển khai Đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố”, ngày 10/3/2015 Hội có buổi làm việc với Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác khi kế hoạch Đề án được UBND phê duyệt. Ngày 23/4/2015 Hội tiếp đại diện lãnh đạo tổ chức JICA của Nhật Bản, lãnh đạo Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, tại buổi làm việc hai bên trao đổi những nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung, kế hoạch thực hiện và kết quả khảo sát doanh nghiệp tại Hải Phòng mà Đề án đưa ra. Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Hội tham gia hai ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội trong đó có Phó Chủ tịch thứ nhất Hội là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Hội tham gia hưởng ứng hoạt động "xây dựng tượng đài tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại thành phố Thái Bình" do Mặt trận TQVN thành phố Hải Phòng phát động với tư cách Hội là thành viên của Mặt trận.

Hội phối kết hợp với Văn phòng Thành ủy sửa sang lại trụ sở làm việc của Hội.

Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ hàng năm, Lãnh đạo Hội đã đến thăm và tặng quà một số hội viên là thương binh; tổ chức đến thăm hỏi hội viên khi nằm viện, việc hiếu.(Năm 2015 có 01 hội viên ốm mất, lãnh đạo Hội tổ chức thăm viếng và động viên gia đình hội viên).

Văn phòng Hội đã hoàn thiện cơ bản Đề án “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ”, đợi Thường trực Hội có ý kiến để triển khai tiếp.

Hội vẫn duy trì hoạt động của website nhằm cập nhật thông tin về hoạt động của Hội cũng như hoạt động và ý kiến tham gia, tư vấn của các Ban Chuyên môn tới hội viên và cộng đồng. Tính đến cuối năm 2015 đã có 80.854 người truy cập, bình quân mỗi ngày có khoảng 225 người truy cập vào trang Website của Hội.

5. Hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hội:

5.1 Trung tâm tư vấn và ứng dụng giáo dục hiện đại:

Trung tâm đã tổ chức chương trình ngoại khóa “Winter Camp”, tổ chức lớp học kỹ năng làm việc nhóm do giáo viên nước ngoài giảng dạy, giúp các em học sinh hình thành các kỹ năng và kinh nghiệm khi làm việc nhóm tại bất kỳ hoạt động nào. Tổ chức chương trình giao lưu tiếng Pháp cho các em học sinh lớp 5 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, giúp các em nâng cao vốn từ vựng, khả năng nghe nói tiếng Pháp với người bản xứ, tổ chức các buổi giao tiếp tiếng Anh, tiếng Pháp cho các em học sinh tiểu học, THPT Chuyên Trần Phú, THPT Nguyễn Trãi và các sinh viên Đại học Y Hải Phòng, Đại học Hàng Hải.Trung tâm còn tổ chức tặng gần 150 suất quà tới các em học sinh tại các trường: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Cát Bà), Trường tiểu học Lý Học và Trường tiểu học Vĩnh Long (Vĩnh Bảo), Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ (Lê Chân).

5.2 Trung tâm tư vấn và phát triển tâm lý giáo dục chuyên ngành:

Tuy lĩnh vực hoạt động của Trung tâm còn rất mới nhưng Trung tâm đã đạt được kết quả: số học sinh đang được can thiệp tại Trung tâm có 70 cháu, trong đó có 24 cháu được can thiệp cả ngày, cuối năm 2015 có 6 cháu ra trường và có 8 cháu đã được đi học hoà nhập. Trung tâm đã và đang tiến hành đào tạo chuyên đề giáo dục hòa nhập cho đội ngũ giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và đã tạo được tiếng vang và được đánh giá rất cao.. Trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, luôn thực hiện theo phương châm: nói thật, làm thật, hết lòng vì học sinh thân yêu, do đó, Trung tâm đã tạo được niềm tin cho các phụ huynh

5.3 Trung tâm thực nghiệm ứng dụng phát triển kỹ năng mềm cho trẻ em:

Trung tâm đã xây dựng được cơ sở vật chất phục vụ phát triển kỹ năng mềm cho học sinh Truờng Tiểu học Nguyễn Văn Tố, chuẩn bị điều kiện để đi vào hoạt động kỳ 2 năm 2016. Trung tâm cũng đang triển khai hoạt động thêm từ 1-2 trường THCS trên địa bàn thành phố.

5.4 Ban Quản lý đào tạo Đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc,quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố đến năm 2020”:

Sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố ký quyết định phê duyệt kế hoạch Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 – 2020. Ngày 07/10/2015, Ban Quản lý đào tạo cùng với Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với trung tâm VJCC bàn về triển khai kế hoạch đào tạo năm 2015 nhất trí năm 2015 mở 02 lớp về Đào tạo giám đốc sản xuất và lớp Chu trình Horenso và Báo cáo – Bàn bạc – Liên lạc, chuẩn bị phương án đào tạo năm 2016. Hội cũng đã hoàn thiện quy chế tuyển chọn, quản lý học viên và được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Đến nay Ban Quản lý đào tạo tổ chức 02 lớp về Đào tạo giám đốc sản xuất và lớp Chu trình Horenso Báo cáo – Bàn bạc – Liên lạc theo quyết định số 2718/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố.

5.6 Văn phòng Hội:

Triển khai các hoạt động và làm việc theo quy định của Hội và chỉ đạo của Thường trực Hội. Văn phòng Hội thông báo và thu hội phí của các hội viên, tiếp nhận đơn xin gia nhập Hội và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hội viên Hội. Hỗ trợ các hoạt động của các đơn vị trực thuộc và các Ban Chuyên môn của Hội.

5.7 Câu lạc bộ thơ Đất Cảng:

CLB Thơ Đất Cảng có 1 quán thơ riêng trưng bày các ấn phẩm của CLB và thường xuyên cung cấp các bài thơ cho Website Hội; Tập thơ “Biển sáng” do CLB Thơ Đất Cảng tổ chức bài vở và in ấn xuất bản đã được dư luận đánh giá cao. Hội viên CLB liên tục có thơ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web nhanlucnhantaihp.org.vn của Hội. CLB đã tham gia tích cực các phong trào của Thành phố như: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 tại Hải Phòng; cử 2 hội viên tham gia đoàn công tác do thành phố tổ chức đi giao lưu và đọc thơ tại đất nước Hàn Quốc; Tham dự cuộc thi thơ “Đất và người Hải Phòng năm 2015”, có 2 hội viên được giải là tác giả Sơn Thủy (giải ba) và tác giả Bùi Xuân Tuấn (giải tư); Tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn do Bộ Giao thông vận tải và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, có 1 hội viên được giải là tác giả Nguyễn Đình Tâm (giải nhất), nhiều hội viên liên tục có sáng tác giới thiệu trên sách báo Trung ương và thành phố và trang web Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng; hai hội viên ra được tập thơ riêng là tác giả Nguyễn Đình Tâm (trường ca Biển thức) và tác giả Minh Trí (tập thơ Thành phố trái tim người thợ), hội viên Nguyễn Thị Phượng có nhiều bài thơ được phổ nhạc, tham gia hội diễn thành phố đạt Huy chương vàng. Trong cuộc vận động sáng tác thơ văn về đề tài “Giao thông vận tải”, CLB có đồng chí Minh Trí gửi dự thi 1 tập thơ gồm 50 bài và đồng chí Nguyễn Đình Tâm gửi dự thi 1 tập trường ca gồm 10 chương.

Câu lạc bộ thơ đã thường xuyên cung cấp bài cho website của Hội.

5.8 Chi hội Doanh nhân – doanh nghiệp:

Chi hội tổ chức thành công Lễ ra mắt Chi hội Doanh nhân, Doanh nghiệp Hải Phòng tại Trung tâm Hội nghị thành phố; Kết nối các doanh nghiệp và sử dụng các sản phẩm của nhau; Kết hợp với CLB Hải Phòng học tổ chức thành công buổi tọa đàm về phong thủy tại chùa Phổ Chiếu; Kết hợp với khách sạn Bình Minh Trường Sơn tổ chức thành công buổi tọa đàm về Trồng cây hoa Anh Đào tại Hải Phòng; Các doanh nghiệp hội viên đã được giới thiệu về doanh nghiệp của mình trên trang thông tin điện tử: nhanlucnhantaihp.org.vn là trang web của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng

5.9 Chi hội Công chức:

Do đặc thù công việc nên các thành viên của Chi hội chủ yếu hỗ trợ, đóng góp cho các hoạt động của Hội khi được Hội yêu cầu.

5.10 Các Ban Chuyên môn của Hội:

Một số Ban của Hội hoạt động tích cực, đem lại hiệu quả cao cho hoạt động của Hội như: Ban Tổ chức và tài chính, Khoa học và truyền thông, Đối ngoại...

 

III. Đánh giá

1.1 Nhìn chung, công tác của Hội năm 2015 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội.

1.2 Về tổ chức đã có nhiều cố gắng. Đã thành lập được 01 trung tâm trực thuộc, 01 chi hội và 01 ban mới. Những đơn vị này giúp hoạt động Hội phát triển, hiệu quả. Đã kết nạp thêm các hội viên mới và cho thôi sinh hoạt với các hội viên không có điều kiện tham gia.

1.3 Công tác tài chính:

Năm 2015, Hội còn nhiều khó khăn về tài chính, tuy nhiên Hội đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính của một số hội viên. Hiện Hội hoạt động chủ yếu dựa vào tiền tổ chức cộng tác trong từng công việc và nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm.

Các chi tiêu của Hội hết sức tiết kiệm. Thường trực Hội và Văn phòng hoạt động tự nguyện.

1. 4 Các Trung tâm trực thuộc Hội dần dần vững mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động độc lập hiệu quả. Một số ban của Hội hoạt động có hiệu quả.

1.5 Một số tồn tại:

Các hoạt động của các ban, các chi hội chưa đồng đều. Chưa tổ chức được hoạt động để đông đảo hội viên tham gia, trừ Hội nghi tổng kết Hội

IV. Kế hoạch công tác 2016

1. Ban Kiểm tra:

Kiểm tra việc quản lý thu chi của Hội theo quy chế của Hội

2. Ban Khoa học và Truyền thông:

Tăng cường chỉ đạo để Website đưa tin hoạt động của Hội và cập nhật kịp thời các thông tin có liên quan để tạo sự quan tâm của hội viên và bạn đọc.

3. Ban Tổ chức và Tài chính:

- Đôn đốc hội viên đóng hội phí, vận động doanh nghiệp, hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất cho Hội

4. Ban Đối ngoại:

- Đề xuất thường trực Hội lên kế hoạch tổ chức hội nghị Hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp nhằm mục đích cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong quá trình kinh doanh và thúc đẩy hỗ trợ nhau hoàn thành công việc kinh doanh của đơn vị mình.

- Phối hợp cùng Ban Tổ chức và tài chính thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Ban Tổ chức và tài chính đề ra.

5. Ban Đào tạo và Hỗ trợ kỹ thuật:

- Dự kiến xây dựng Đề án thành lập “Trung tâm Tư vấn và Đào tạo ”.

6. Văn phòng Hội:

- Thực hiện ngày của hội viên của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng. Trong năm 2016, Văn phòng Hội sẽ thực hiện 5S trong quản lý công tác Văn phòng bao gồm:

+ Sàng lọc: hồ sơ, giấy tờ, trang thiết bị văn phòng, loại bỏ những thứ không cần thiết.

+ Sắp xếp: sau khi phân loại các hồ sơ, trang thiết bị văn phòng sẽ được sắp xếp theo đúng vị trí quy định

+ Sạch sẽ: đảm bảo văn phòng luôn sạch sẽ để phục vụ tốt cho hội họp, điều kiện làm việc của lãnh đạo Hội

+ Săn sóc: luôn quan tâm, chú ý tới trang thiết bị văn phòng, không để tình trạng hỏng hóc thiết bị

+ Sẵn sàng: các trang thiết bị của văn phòng luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội.

- Thực hiện các công việc Lãnh đạo Hội giao.

7. Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng giáo dục hiện đại:

- Xây dựng và thực hiện các khóa học về kỹ năng mềm.

- Tổ chức các chương trình giao lưu ngoại khóa với người nước ngoài cho các em học sinh, sinh viên.

- Tham gia các chương trình chung tay vì cộng đồng.

8. Trung tâm Tư vấn và Phát triển tâm lý giáo dục chuyên ngành:

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Trung tâm, hồ sơ của giáo viên và học sinh

- Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

- Tổ chức các buổi giao lưu giữa phụ huynh giúp họ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm.

9. Câu lạc bộ Thơ Đất Cảng:

-Hội viên CLB tích cực sáng tác nhiều tác phẩm hay

-Tham gia nhiệt tình các hoạt động Hội

-Đóng góp tích cực bài vở cho trang web của Hội

-Tham gia nhiệt tình các cuộc thi sáng tác thơ do trung ương và thành phố tổ chức.

-Tổ chức 1chuyến đi giao lưu sáng tác ở ngoại tỉnh

-Tổ chức 1 đêm thơ vào dịp kỷ niệm.

10. Chi hội Doanh nhân – doanh nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016, chú trọng tới công tác hỗ trợ và gắn kết các thành viên trong sản xuất, kinh doanh của Chi hội và phát triển Chi hội.

11. Ban Quản lý đào tạo Đề án:

Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2016 trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt và thực hiện triển khai thực hiện (dự kiến 01 lóp dài hạn, 02 lớp trung hạn, 02 lớp ngắn hạn)

Trên đây là một số kết quả đạt được trong năm 2015 và định hướng chính trong kế hoạch công tác của Hội trong năm 2016. Tùy theo các điều kiện thực tế, các hoạt động này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Nhân dịp năm mới Bính Thân - 2016, kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể hội viên và gia đình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

KT Chủ tịch- Phó Chủ tịch Thường trực

Ts Hoàng Ngọc Tuấn

 

 

hoi khoa hoc ptnnlnthp 5 nam

van-nghe

thong bao tuyen sinh

cung-the-thao-thanh-nien
no-gio
hai-phong
tri-tue-viet
dat-viet
so khoa hoc va cong nghe hai phong

Tổng lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay30
mod_vvisit_counterHôm qua105
mod_vvisit_counterTất cả345336

Hiện Đang Trực Tuyến: 3