Doanh nghiệp sẽ được trao đổi tư vấn, hướng dẫn ( không thu phí ) về những vấn đề cụ thể liên quan đến khái niệm cơ bản, các quy định và việc thực hiện quy định về quyền, nghĩa vụ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.


-         Cách thức trao đổi tư vấn:

     + Trực tiếp tại văn phòng Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài TP Hải Phòng. Địa chỉ: Số 7 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng. Thời gian: 9h00 sáng thứ 5 hàng tuần

     + Qua mục: Diễn đàn Nghiên cứu trao đổi

     + Trên website: nhanlucnhantaihp.org.vn

-         Người tư vấn: Mr. Trần Quốc Khánh, cử nhân Luật, nguyên Chánh Thanh tra Sở Khoa học và công nghệ thành phố

-         Số điện thoại liên hệ: 0912. 277.739

-          Nội dung trao đổi , tư vấn, hướng dẫn bao gồm:

1-Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa

1.1- Về Đo lường:

     + Khái niệm cơ bản

     + Một số văn bản QPPL liên quan về đo lường      

     + Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong hoạt động đo lường

     + Kiểm định phuơng tiện đo, danh mục PT đo phải kiểm định nhà nước

     + Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về đo lường. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính về đo lường

     + Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo lường  

1.2- Về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Chất lượng sản phẩm, hàng hoá:

     +Khái niệm về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hóa

     +Một số văn bản QPPL liên quan về Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hoá

     +Quyền,nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong SXKD sản phẩm hàng hoá

     +Xây dựng ban hành và áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật

     +Nhãn hàng hoá

     +Mã số mã vạch

     +Cơ quan quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về chất lượng hàng hoá.Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính về chất lượng hàng hoá

     + Khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hoá

II- Về sở hữu trí tuệ/ sở hữu công nghiệp:

     + Khái niệm cơ bản

     + Một số văn bản QPPL liên quan về SHTT/SHCN

     + Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong xác lập và bảo vệ quyền SHTT/SHCN

     + Cơ quan quản lý nhà nước về SHTT/SHCN, cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền SHTT/SHCN

     + Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về SHTT/SHCN

III- Về An toàn bức xạ và hạt nhân:

     + Khái niệm cơ bản

     + Một số văn bản QPPL liên quan về an toàn bức xạ, hạt nhân  

     + Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ, hạt nhân

     + Cơ quan quản lý nhà nước về ATBXHN, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về ATBXHN

     + Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về ATBXHN.

NLNT

 

hoi khoa hoc ptnnlnthp 5 nam

van-nghe

thong bao tuyen sinh

cung-the-thao-thanh-nien
no-gio
hai-phong
tri-tue-viet
dat-viet
so khoa hoc va cong nghe hai phong

Tổng lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay75
mod_vvisit_counterHôm qua790
mod_vvisit_counterTất cả340937

Hiện Đang Trực Tuyến: 1