0g96

Ban thẩm định quốc tế

Casimiro de Brito (Bồ Đào Nha), Katica Kulavkova (Macedonia), Vihar Judit (Hungary), Eric Selland (Mỹ), Sayumi Kamakura (Nhật Bản), Abdulkareem Kasid (Iraq) & Ban'ya Natsuishi (Nhật Bản, Chủ tịch Hiệp hội Haiku thế giới)

Thể lệ:

1. Ngôn ngữ : có thể gửi haiku bằng một trong 3 ngôn ngữ là tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Vui lòng sử dụng font MS Word!

2. Chủ đề: Tokyo.

3. Haiku dự thi phải là thơ Haiku chưa được công bố.

4. Xin lưu ý tên đầy đủ của bạn, bút danh (penname- nếu có) với tư cách là Haijin (haikupoet), quốc tịch, giới tính, tuổi, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email.

5. Một lần gửi 3 bài haiku cùng với lệ phí 1000 yên, 10 đô la Mỹ hoặc 8 euro. Bạn có thể gửi nhiều hơn một lần.

Tài khoản PayPal: CLOAKING

6. Hạn chót: 20 tháng 7 năm 2019.

7. Nộp bài dự thi : Gửi email đến: banyanatsuishi @ gmail.com

8. Kết quả : sẽ được công bố trong Hội nghị Hiệp hội Haiku thế giới lần thứ 10 vào ngày 15 tháng 9 năm 2019.

9. Giải thưởng

Hạng 1: Bưu thiếp haiku của Basho, một bản sao của cuốn sách haiku của Ban'ya Natsuishi, một bản sao của cuốn sách haiku của Sayumi Kamakura có kèm chữ ký của tác giả và một bức thư pháp haiku lớn của Ban'ya Natsuishi

Hạng 2: Chứng chỉ WHA, một bản sao của cuốn sách haiku của Ban'ya Natsuishi có chữ ký của tác giả và một bức thư pháp của Ban'ya Natsuishi.

Hạng 3: Chứng chỉ WHA, một bản sao của cuốn sách haiku của Sayumi Kamakura có chữ ký của tác giả và giá đỡ haiku của Ban'ya Natsuishi.

10. Form thông tin

The 3rd World Haiku Association Haiku Contest Submission Form

International Judges

Casimiro de Brito (Portugal), Katica Kulavkova (Macedonia), Vihar Judit (Hungary), Eric Selland (USA), Sayumi Kamakura (Japan), Abdulkareem Kasid (Iraq) & Ban’ya Natsuishi (Japan, Chair judge)

Outlines

1. You can submit haiku in any language with Japanese, English or French version. Please use MS Word!

2. Theme: Tokyo.

3. Haiku must be unpublished.

4. Please note your full name (penname as a haikupoet), nationality, sex, age, postal address, email address.

5. One submission of 3 haiku with submission fee: 1000 yen, 10 US dollars or 8 euros. You can submit more than one.

PayPal account: CLOAKING

6. Deadline: 20 July 2019.

7. Email to: CLOAKING

The Results

will be announced during the 10th World Haiku Association Conference on 15 September 2019.

Prize

1st Place: Basho’s haiku cards, a copy of Ban'ya Natsuishi's haiku book, a copy of Sayumi Kamakura's haiku book singned by each author and a Natsuishi's big haiku calligraphy.

2nd Place: WHA Certificate, a copy of Ban'ya Natsuishi's haiku book signed by the author and a Natsuishi's calligraphy.

3rd Place: WHA Certificate, a copy of Sayumi Kamakura's haiku book signed by the author and a Natsuishi's haiku stand.

Your Full Name:

Nationality:

Sex:

Postal Address:

EmailAddress:

Haiku

1

...

2

...

3

...

HKV Thông báo

 

hoi khoa hoc ptnnlnthp 5 nam

van-nghe

thong bao tuyen sinh

cung-the-thao-thanh-nien
no-gio
hai-phong
tri-tue-viet
dat-viet
so khoa hoc va cong nghe hai phong

Tổng lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay120
mod_vvisit_counterHôm qua180
mod_vvisit_counterTất cả333557

Hiện Đang Trực Tuyến: 2